MILJÖVÄNLIG HUS

image
image
image
image

VI BYGGER MILJÖVÄNLIGA HUS

På Wrobel AB använder vi beprövade material när vi bygger hus, i första hand trä. Trä är ett beständigt, ekonomiskt och sunt material. Som konstruktionsmaterial till golv, väggar och tak använder vi virke av gran. Fönster och dörrar är byggda av furu. Trappor liksom golvbeläggning i de flesta rum är i ek. Om fasaden har panel är naturligtvis även den av trä.

MILJÖVÄNLIG HUS:

TJÄNSTER:

I Boverkets byggregler, BBR, anges kravnivåer för byggnadens primärenergital. Här finns också krav på att byggnadens primärenergital ska verifieras. Vid verifieringen ska byggnadens energianvändning fastställas enligt BEN. Verifiering kan göras genom beräkning eller genom mätning. Mätning rekommenderas i BBR.
Läs mer...

Drömmer du om att bygga ett nytt hus? Vilka övriga krav ställer du på ett miljövänligt hus? Kontakta oss och berätta vad du söker när det gäller ekologiska hus.

Lukas Wrobel

Projektledare

Vi fokuserar på att använda material som är snälla mot vår yttre miljö vilket gör att vårt miljöarbete sträcker sig långt utanför företagets gränser. Ett gott samarbete med våra underleverantörer ger oss god kontroll över material och processer. Vi använder material som godkänts av SundaHus och Basta.