PROJEKTLEDNING

FULLT INTEGRERADE

PROJEKTLEVERANSER

Wrobel AB erbjuder ett komplett utbud av tjänster som projektering, byggledning och projektledning. Vi erbjuder samordning av konstruktion, design, upphandling och inköp och idrifttagande av projekt som sträcker sig från hyresgästanpassningar och bostadsprojekt till miljöstationer och förskolor. Vi har de resurser som krävs, professionell talang, räckvidd och kapital för att erbjuda våra kunder fullt integrerade projektleveranser som sätter en ny standard i kvalitet, värde, aktualitet och kostnadseffektivitet.

Till varje projekt använder vi kostnadseffektiva, hållbara metoder och innovativt tänkande för att möta våra kunders behov och samtidigt bevara och skydda resurser för att orsaka mindre utsläpp och avfall för kommande generationer.

Wrobel AB erbjuder ett komplett utbud av alternativa leveranssätt och prisalternativ för att passa kundens och projektets behov, inklusive byggledning, upphandling och inköp, projektledning och flexibla tillvägagångssätt.