RITNINGAR

ARKITEKTRITNING

A-RITNING

Arkitektritning, A-ritning eller A-handling är ett samlingsnamn för sammanställnings-, uppställnings- och detaljritningar som visar utformningen av en byggnad. Beroende på vilket skede i projekteringen en arkitektritning presenteras så kan den variera i detaljrikedom vad gäller exempelvis planer, fasader och sektioner.

Under första delen av projekteringen för en om-, till- eller nybyggnation tar vi fram arkitektritningar i form av förslagshandlingar. Handlingarna (främst ritningar) arbetas igenom tillsammans med kunden utifrån dina önskemål och krav under processen. Under en vanlig arbetsgång presenterar vi ett eller flera första förslag som vanligtvis diskuteras med för- och nackdelar utifrån olika aspekter. Därefter kan förslagen revideras innan nya förslag tas fram. Beroende på projektens storlek kan antalet revideringsomgångar variera.

Förslagshandlingarna används som arbetsritningar fram tills det att byggnaden är färdigprojekterad. Om bygglov krävs för ärendet används förslagshandlingarna till grund för bygglovshandlingar.

KONSTRUKTIONSRITNINGAR

K-RITNINGAR

Vi upprättar konstruktionsritningar för ditt byggprojekt som är rätt dimensionerade och uppfyller gällande lagkrav. För att få startbesked kräver kommunerna ofta k-ritningar vid nybyggnationer. Vi levererar konstruktionshandlingar för alla typer av projekt från altaner och garage till villor och större byggnationer. Vi kan rita upp förslag utifrån dina idéer, digitalisera dina befintliga skisser och upprätta konstruktionshandlingar till alla typer av projekt. Vi bistår även kontakt med kommuner och andra externa aktörer som är involverade i ditt byggprojekt.

VARFÖR NI SKA VÄLJA OSS?

Att vi är totalentreprenör innebär att vi är med er under hela ert husprojekt, från idé till genomförande hela vägen till inflyttning. Alla våra tillbyggnader ritas och skräddarsys utifrån era önskemål. För våra kunders trygghet besiktar vi alla våra större och mer kritiska arbeten och alla väsentliga garantier för projektet ingår givetvis! Dessa garantier börjar först gälla efter godkänd besiktning.

  • BYGGLOVSPROCESSEN

HUR GÅR BYGGLOVSPROCESSEN TILL?

Vid en ansökan om bygglov är det mycket man måste tänka på och dokument kan lätt glömmas att tas fram. Hur tar man fram dessa dokument, och behövs verkligen ett bygglov eller räcker det med en enklare bygganmälan? Stressa inte upp er över alla dessa frågor, vi på Wrobel AB hjälper er gärna med processens alla moment.

VAD KRÄVS AV MIG SOM KUND?

Ett av de första stegen man behöver göra när man ska ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan är att ta fram befintliga ritningar. vilket man gör på Byggnadskontoret eller på Stadsarkivet i din kommun. Vi på Wrobel AB hjälper er gärna med att ta fram berörda ritningar. Vi kan vid förfrågan göra nya arkitektritningar som behövs får att få bygglov då vi har egna konstruktörer och arkitekter i företaget.

VAD KRÄVER KOMMUNEN?

I vissa fall kan kommunen kräva en konstruktionsritning, dvs en ritning på hur bygget ska utföras. Då vi har egna konstruktörer i företaget är detta något vi gärna hjälper er med på förfrågan. Ibland efterfrågas även övriga dokument så som markritningar och VVS-ritningar samt egenkontroller.

NÄR BYGGLOVET ÄR GODKÄNT?

När ni får svar från kommunen att din bygglovshandling är godkänd innebär det inte att du kan starta ditt projekt. Ni behöver även få ett startbesked från kommunen. Efter att ni fått beviljat bygglov och ett startbesked är det dags för att höra av sig till byggföretag för att få in offerter för projektet ni vill få utfört. Ni bör vänta med att höra av er till byggföretag för en offert tills ni fått ett startbesked. Fördelen med det är att man endast får seriösa offerter. Företag har då kunnat specificerat allt som kommer att behövas inför projektet.

Egna konstruktörer och arkitekter

Vi besitter kunskapen att kunna utföra alla sorters ritningar, däribland konstruktionsritningar, arkitektritningar, 3D-ritningar och fysiska modeller av 3D-ritningar. Vi kommer gärna ut på ett kostnadsfritt platsbesök för att tillsammans med er skissa upp och gå igenom det kommande projektet. Därefter lämnas en offert till er som behöver ett godkännande innan den riktiga ritningen kan påbörjas!