OM FÖRETAGET

Med Pasion för kvalité

Kompetens

Kompetensnivån i företaget är hög och vi strävar efter att lära oss nya saker varje dag. Vi tar löpande del av nya tekniker, arbetsmetoder, material – ett genuint intresse för vårt hantverk gör att vi kan kalla oss för professionella fackmän. Vi och våra samarbetspartners innehar behörighetsutbildningar för att du som kund skall känna dig trygg att arbetet genomförs enligt svenska branschregler.

ANSVARSFÖRSÄKRING

En ansvarsförsäkring täcker skadeståndsskyldighet hos den försäkrade. Detta innebär att vi har en försäkring som täcker ifall någon skulle kräva dem på skadestånd för en skada som företaget orsakat. Utöver kompensation i form av pengar ingår en förpliktelse med försäkringsbolaget att utreda skadeståndsskyldigheten.
Wrobel AB har allriskförsäkring via Trygg Hansa.


BAS-P och BAS-U

Kunden är alltid skyldig att utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare dels för planering och projektering av byggnads- och anläggnings arbetet (förkortad BAS-P), dels för utförandet av arbetet (förkortad BAS-U). Byggarbetsmiljösamordnare ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Wrobel AB är behörig byggarbetsmiljösamordnare.


HETA ARBETEN

Heta arbeten är arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. För att få utföra heta arbeten enligt Brandskyddsföreningen säkerhetsregler måste du ha skaffat dig behörighet och även vara kunnig om de stora brandrisker som heta arbeten medför. Våra anställda har Brandskyddsföreningen utbildning att utfora heta arbeten.

MED PASSION FÖR KVALITÉ

images

Säkerställande av kvalitet genom hela byggprocessen är A och O i ett byggprojekt. Vi har en väl utarbetat rutin för kvalitetskontroll och vi följer svenska byggnormer samt branschrekommendationer. Du som kund skall kunna känna dig trygg med din investering.

images

Alla har rätt att må bra på sin arbetsplats och vårt arbete skall påverka närmiljön i så liten utsträckning som möjligt. Vi arbetar enligt vår interna arbetsmiljöplan som omfattar arbetsberedningar och riskbedömningar. Även byggmaterial väljs med hänsyn till miljöbelastning och till människor.

images

Vi lägger väldigt stor fokus på att lyssna på kundens behov samt löpande informera kunden om byggprocessen. Vi är måna om att komma överens om alla lösningar i förväg, och att viktiga beslut fattas gemensamt med kunden. Självklart håller vi den tid och prisnivå som vi har kommit överens om!
Alla våra medarbetare samt samarbetspartners har lång erfarenhet och teoretisk kunskap i botten, ett stort hjärta och engagemang – just detta gör att vi är din bästa byggpartner!
Kontaktuppgifter
Wrobel Byggkonsult AB

Org.nummer: 559191-9401

  • Besöksadress:

    Enbacken 13B, 132 36 Saltsjö-Boo

  • Telonnummer:

    076-234 1123